Istanbul Year curriculum - Workshops with various focus and topics from October 2018 till May 2019

12 October-26 May 2019

Istanbul, Turkey

Baris Mihci

barismihci@gmail.com

Çatı senelik program / Year program in Cati dans Istanbul 2018/19

Hello everyone,
This year I will offer again an ongoing program of Axis Syllabus workshops in Çatidans Istanbul. There will be weekend workshops and regular classes during the week. Last year I offered basic technical information and applications for movement and dance. This year these aspects will stay part of the topics I will offer and in combination I will also include creativity and composition skills.
How can movement esthetic appear?
Where does technique and esthetic meet?
Which shapes and forms can the body take inside it's own limitations? How does feeling influence movement? I believe that when we study and understand the language our bodies speak, we can find freedom in movement.

Merhaba hareket hayranları,  Bu sene yine Cati'da Axis Syllabus üzerinden dersler vermeyi planlıyorum. Hafta Sonu Workshop'lar, hafta içi sürekli çalışmalar yapmak istiyorum  Geçen sene daha ağırlıklı teknik dersler vermiştim. Doğal ve temel  bir anlayış ile bedenin , yetenekleriyle ve sınılariyla çalıştık. Bu sene bu konular değişik açılardan yine ilgi alanımızda olacak. Ayrıca bu sene ek olarak yaratıcılık ve kompozisyon temasını eklemek istiyorum. Hareket estetikten nasıl doğar?  Teknik estetikle nerede buluşur?  Bedenin sınırları içinde hangi forma geçilebilir?  Hisler hareketlere nasıl yansır? Ancak bedenimizin dillini anlayıp konuşunca dans ederken özgür hareket edebiliriz. 

Workshop'lar: Cuma 19-21, Cumartesi ve Pazar günleri 12-17 düzenlenecektir.

Workshops are Fridays from 19-21, Saturdays ad Sundays from 12 - 17


Tarihler ve konular / Dates and Topics

Ekim/ October 12/13/14

İçimdeki Mimar - Anatomi ve beden yapısı

The architect inside - anatomy and body construction

Kasım/ November 9/10/11

Dilim Dilim Bilim - bedenin fiziksel dili 

Science slice by slice - the bodies physics language

Aralık/ December 21/22/23

Ayak İzleri - yürüyüş tekniğini geliştirme 

Foot Traces - evolving walking mechanics

Ocak/ January 18/19/20

Eğri Düzen - hareket mantığı ve anlayış 

Biased Plane - movement logic and alanysis

Şubat/ February 22/23/24

Bio-Mühendislik - doğadan görüp akım bulmak 

Bio-Engineering - Nature as example 


Mart/ March 22/23/24

Kinetik Estetik - akıllıca hareket etmek ve hafıza 

Kinetic Esthetics - movement intelligence and memory

Nisan/ April 19/20/21

Az fazladan çok - Güç idaresi ile koordinasyon 

Less is more - force economy and coordination

Mayıs 24/25/26

Tam zamanında - koordinasyon ve zamanlama  

Right at the moment - timing for coordination

Bilgi için: barismihci@gmail.com Kayıt için: catidans@outlook.com

Information and Registration:  barismihci@gmail.com or  catidans@outlook.com